7. sjezd Korejské strany práce manifestací socialistické soběstačnosti

dprk1-777x437

Od pátku 6. května do pondělí 9. května 2016 proběhl v Pchjongjangu 7. sjezd Korejské strany práce (KSP). Sjezdu se zúčastnili delegáti, zvolení na provinčních stranických konferencích, pozorovatelé a zástupci Korejců v Japonsku a Číně. První tajemník KSP Kim Čong Un přednesl úvodní projev. Účastníci uctili chvilkou ticha památku těch, kteří položili životy v boji za budování socialismu, národní znovusjednocení a globální nezávislost.

Na sjezdu byly představeny blahopřejné zprávy a hedvábné prapory zaslané ÚV Antiimperialistické národní demokratické fronty a stranami a organizacemi Korejců doma i v zahraničí a dopisy, květinové koše, dary a ocenění Kim Čong Unovi ze zahraničí.

Sjezd blahopřál vojskům Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil a pracujícímu lidu a funkcionářům institucí, průmyslových podniků a zemědělských družstev, kteří předvedli skvělé pracovní výkony v předsjezdové 70denní kampani věrnosti.

Kim Čong Un začal přednášet zprávu o činnosti ÚV KSP v prvním dni sjezdového jednání a pokračoval v jeho druhém dni. Zdůraznil, že v nebývale těžkých časech, kdy se světový socialistický systém zhroutil a spojené imperialistické síly soustředily antisocialistický útok na KLDR, její strana a lid byli nuceni bojovat bez pomoci. Díky moudrému vedení prezidenta Kim Ir Sena a generála Kim Čong Ila a síle jednomyslné jednoty strany, armády a lidu kolem vůdce byly plány k zadušení republiky překaženy a uchována rudá vlajka socialismu a výsledky revoluce.

Ve zprávě Kim Čong Un uvedl, že sjezdu se účastní 3 467 delegátů s právem volit u a 200 delegátů s právem hovořit. Z nich 1 545 jsou delegáti stranických funkcionářů a politických pracovníků, 719 delegáti vojsk, 423 delegátů státní administrativy a ekonomických funkcionářů, 52 delegátů funkcionářů organizací pracujícího lidu, 112 delegátů funkcionářů v odvětví vědy, vzdělávání, veřejného zdraví, kultury a umění a sdělovacích prostředků, 786 zemědělských delegátů, šest veteránů protijaponské revoluční války a 24 bývalých dlouhodobých vězňů. 315 delegátů tvoří ženy. Přítomno na sjezdu bylo také 1 387 pozorovatelů.

Delegáti provinčních organizací strany ve svých projevech plně podpořili zprávu Kim Čong Una. Ve 3. dni sjezdového jednání byla přečtena blahopřejná zpráva, předložená sjezdu všemi vojsky a ostatním lidem. Byla zhodnocena činnost Ústřední revizní komise KSP. Sjezd pozdravily a květinové koše Kim Čong Unovi předaly blahopřejné skupiny třímilionového Korejského svazu dětí a pětimilionového Kim Ir Senova socialistického svazu mládeže.

V poslední den jednání sjezd diskutoval o změnách stanov KSP. Stanovil, že nejvyšší pozicí ve straně je její předseda (před sjezdem 1. tajemník). Tajemníci, vedoucí tajemníci a zastupující tajemníci výborů strany byli přejmenováni na předsedy a místopředsedy příslušných organizací a sekretariát Ústředního výboru strany na výbor (byro) výkonné politiky; sekretariát provinčních, městských a krajských výborů strany na úřad (referát) výkonné politiky.

Kim Jong Nam navrhl sjezdu zvolit Kim Čong Una za předsedu KSP. Delegáti každé provinční stranické organizace ve svých projevech návrh plně podpořili. Předseda KSP Kim Čong Un byl zvolen členem ÚV a jeho politického byra, členem prezídia politického byra ÚV a předsedou Ústřední vojenské komise strany. Sjezd jednomyslně zvolil 129 členů a 106 kandidátů ÚV a 15 členů ÚRK.

Delegáti byli informováni o rozhodnutí prvního plenárního zasedání 7. ÚV strany. Byly oznámeny výsledky voleb 19členného politbyra (s 9 náhradníky) a jeho 5členného prezídia, 9 místopředsedů ÚV, ustavení 10členného výboru výkonné politiky, 11členné Ústřední vojenské komise strany a 7členné kontrolní komise ÚV.

Sjezd vydal provolání vojskům, mládeži a lidu, vyzývající ke všestrannému útoku za úplné vítězství socialismu. Kim Čong Un přednesl závěrečný projev, ve kterém ujistil delegáty, že bude bojovat za urychlení revolučního procesu čučche a vždy bude mít lid v hluboké nezištné úctě.

Na oslavu sjezdu se v Pchjongjangu na Kim Ir Senově náměstí v úterý 10. května konala masová manifestace a průvod pracujících. Večer následovala slavnost mládeže a studentů a pochodňový průvod mladého předvoje.

Podle Korejské ústřední tiskové agentury (KCNA) zpracoval Leopold Vejr