Přátelé Latinské Ameriky k úmrtí Margot Honeckerové

d357a3a3-dd14-4629-a215-fe96ce105f7e

Přátelé Latinské Ameriky k úmrtí Margot Honeckerové

Prostějovská organizace Svazu přátel Latinské Ameriky a Karibiku vyjadřuje lítost nad úmrtím Margot Honeckerové, která zesnula ve věku 89 let v Santiagu de Chile v Chile.

Margot Honeckerová byla celým svým životem spjata s myšlenkami solidarity, internacionalismu a boje proti nacismu a kapitalismu, který nacismus zplodil. V mládí byla aktivní v mládežnické organizaci FDJ v Německé demokratické republice, v době svého  působení v politickém životě socialistického Německa zastávala post ministryně školství. Byla manželkou státního představitele NDR Ericha Honeckera, který strávil mládí v hitlerovských věznicích a po osvobození se účastnil budování nového Německa. Ve své politické kariéře navázala na pokrokovou tradici bojovníků proti nacismu a hlavních osobností pokrokového hnutí pracující třídy Ernsta Thälmanna (umučen v koncentračním táboře), Wilhelma Piecka (první prezident NDR) a Waltera Ulbrichta.

Honeckerová reprezentovala politiku Sjednocené socialistické strany NDR, která odmítala fašizující, revanšistické, militaristické a hegemonistické tendence v německé politice, typické pro západní část rozděleného Německa. Stejně tak byla kritická k deformacím sovětské politiky. Nevýhodná pozice NDR bránila v plnohodnotném rozvoji, avšak i přes tyto nevýhody dosáhla  vysokých výsledků v řadě oblastí. Až Gorbačovova zrada zastavila snahu o lidovou demokracii ve východní části, kterou defacto anektovala Spolková republika, spojenec USA a zásadní člen paktu NATO. Po perzekuci nacisty zažil Honecker znovu perzekuci od antikomunistické moci, když byl vězněn ve věznici Moabit. Erich Honecker i jeho žena Margot zůstali věrní svým ideálům i v krajně nepříznivých dobách.

Chile poskytla Erichu Honeckerovi a jeho manželce azyl před antikomunistickými procesy z vděku za solidaritu ze strany NDR v čase Pinochetovy diktatury, kdy značná část chilské demokratické emigrace zakotvila právě v tomto socialistickém státě. Honeckerová byla přítelkyní vůdce chilských komunistů Luise Corvallána , který se vedle zavražděného prezidenta Allendeho a básníka Pabla Nerudy  stal symbolem boje proti fašistické režimu. Corvallán v roce 2000 vydal knihu „NDR: Jiné Německo – rozhovory s Margot Honeckerovou“.

Margot Honeckerová byla až do svých posledních dní politicky aktivní a podporovala činnost chilských komunistů.

Čest její památce!