Politické stanovisko Národního výkonného výboru Komunistické strany Irska(CPI)

2015

 

Národní výkonný výbor Komunistické strany Irska na své pravidelné schůzce vyhodnotil současnou politickou situaci a úkoly, před nimiž stojí komunistické a širší dělnické hnutí a pokrokové síly.

CPI vítá masivní účast pracujících z celé země na oslavách povstání z roku 1916. Desetitisíce se zúčastnily oficiální vládní vzpomínky a stovek místně organizovaných, obcemi financovaných akcí.

Je to silně pozitivní vývoj, zvážíme-li desetiletí vytrvalé kritiky a pokusů ze strany politického zřízení, prorežimních sdělovacích prostředků a velké části akademické obce znehodnotit a zdiskreditovat povstání roku 1916 i dlouhý demokratický zápas Irů o dosažení nezávislosti. Jejich kampaň selhala a oslavy stého výročí probudily nový zájem o povstání, o ty, kteří je vedli, o jejich motivaci, cíl, jenž je podnítil a odkaz vize nezávislé Irské republiky z Prohlášení roku 1916.

Výzvou, před níž stojí pokrokové síly dnes, je pracovat s lidmi na rozvíjení hlubšího pochopení hlavních cílů povstání roku 1916 a vyhlášení Irské republiky. Hlavním požadavkem, tehdy stejně jako teď, je národní nezávislost, svrchovanost a demokracie. Není prostě možné budovat důstojnou a společensky spravedlivou společnost v zemi, jež má málo nezávislosti, ještě méně svrchovanosti a jen omezené formy demokracie, které jsou nám otevřeny, zatímco zůstáváme sezdáni s Evropskou unií a pod její kontrolou, což je ještě zhoršené bezprostřední hrozbou, již představuje TTIP.

Únorový volební výsledek byl čímsi bezvýchodným, a sestavení nové vlády dokazuje znepokojení stávajícího zřízení. CPI vítá růst na levici i další protirežimní hlasy v DáilÉireann, dolní komoře irské legislativy. Je ale jasné, že ačkoli budeme mít novou vládu, bude pokračovat stará politika „úspornosti“ a napadání dělníků. Rozpočtová politika bude stále pod dohledem a kontrolou Evropské unie. To jen potvrzuje, co CPI už nějaký čas říká: že můžete hlasovat, pro koho chcete, ale dokud se silněji nepostavíme Evropské unii, nebude dosaženo žádného pokroku.

CPI posiluje výzvu k pracujícím na severovýchodě naší země, aby v nadcházejícím referendu hlasovali pro odchod z EU. Teď není čas k opuštění politického pole nebo k odchodu z politické debaty, monopolizované xenofobními a rasistickými silami. Dělníci by se neměli ani nechat obalamutit těmi, kdo tvrdí, že EU je jediným možným nositelem společenských změn nebo úlevou od náporu vlády anglických Toryů. Přijmout tento přístup znamená ignorovat poslední zkušenost, týkající se dělnických práv. EU není pro rozšiřování dělnických práv, ale ve skutečnosti je nosičem k napadání dělníků a zvyšování moci a kontroly evropského monopolního kapitalismu. To bylo nejjasněji vidět v případech Laval a Viking i v dalších takových škodlivých soudních rozhodnutích Soudního dvora EU.

Musíme se poučit ze skutečných, konkrétně prožitých zkušeností pracujícího lidu z celé Evropské unie, ne z falešné víry, že EU lze přeměnit v její pravý opak. To je prostě nemožné.

Teď není čas skrývat vedlejší produkty nebo sedět na nich, když probíhá tak prudký boj, ve falešné víře, že EU buď ochrání lidi před Toryi nebo že pokrok je možný jen uvnitř imperiálních struktur EU. Není tu místo pro oportunismus. Tohle je čas budovat pro budoucnost, dostat pracující na lepší místo k postupu, vyostřit potíže a rozpory uvnitř vládnoucí třídy, což je potenciál k oslabení její schopnosti vnucovat pracujícímu lidu svou ekonomickou a politickou strategii.

  1. dubna 2016

(překlad Vladimír Sedláček)