IX. sjezd KSČM je velkou výzvou

rambousek1-pruh

IX. sjezd KSČM je velkou výzvou

2.dubna 2016 byl v Právu publikován rozhovor s Vojtěchem Filipem. Závěrem došlo i na zmínku, že bude na IX. sjezdu KSČM obhajovat „post předsedy“. Zmínil se i o tom, že bude mít dva protikandidáty, přičemž u mého jména se zastavil a doplnil: „Pan Hrůza (zastupitel Prahy 6) je mým trvalým kritikem, což je na Praze 6 vítané“…Ono sdělení jakoby symbolizovalo část potíží strany. Připomínám v této souvislosti, že byly doby, kdy jsme se nejen ve straně, ale i na veřejnosti oslovovali soudruzi. Kdyby šlo o pouhou nepřesnost novináře, stačil by přeci od předsedy jeden telefonát, ke kterému však nedošlo. Nezastírám, že patřím k těm soudruhům a soudružkám (nejen z Prahy 6), kteří ve straně opakovaně kritizují prakticismus, který nás vzdaluje od komunistické politiky a vtahuje do stínu ČSSD.Soudím přitom, že oprávněná kritika s podněty na změnu může stranu posílit a nikoli oslabit, a že sebechvála i uspokojení v naší dnešní situaci by byla cestou do pekel.

Strana stárne, členská základna se tenčí, přichází únava a akceschopnost se snižuje. Nedůsledností přicházíme o tu část mladé generace, která hledá politické ukotvení a nepodlehla antikomunismu. Přetrvává ideologická rozpolcenost, která nevytváří podmínky pro organizační a akční jednotu. Absence centrálně řízené ideologické práce je vážným problémem KSČM. Předsjezdové materiály v potřebné míře nereagují na naši nynější situaci. Např. ono strategické směřování se blíží jakémusi volebnímu programu, obsahuje více, co chceme, ale o to méně taktiky jakým způsobem, jakou politikou toho chceme dosáhnout. To jsou jen některé z důvodů, které mne vedou k přesvědčení, že KSČM po letech setrvačnosti potřebuje změnu a IX. sjezd KSČM je k tomu velkou příležitostí. Mám přitom na mysli změnu v plném obsahu tohoto slova.

Pro naplnění zásadové komunistické politiky potřebujeme stranu, která budeideově i organizačně jednotná a akceschopná. To musí být jeden ze základních úkolů vedení při řízení strany. Z uvedeného důvodu je nutné překonat stávající stavkumulace vysoce exponovaných funkcí, kdy např. ze 4 členů čelního vedení KSČM vykonávají 3 současně poslanecký mandát. Buďme důslední, program zaměřme k ofenzivní politice za práva všech kapitalismem diskriminovaných. Pryč s opatrnickou politikou, označujme věci a společenský pohyb tak, jak to odpovídá naší ideologii a přesvědčení. Vraťme se ke komunistické taktice a pevnému třídnímu ukotvení. Máme právo, ale i povinnost obhajovat minulost, hlásit se k tradicím a využívat zkušenosti předcházejících generací komunistů doma i v zahraničí.Postavme se důrazněji proti antikomunismu. Vytvořme prostředky masové komunikace, zejména v oblasti elektronické, které budou alternativou přehlížení, či úmyslnému znevažování komunistůkapitalistickými sdělovacími prostředky. Potřebujeme vlastní investigativní žurnalistiku, být tam, kde dochází k sociálním střetům, zveřejňovat informace, které jsou záměrně zamlčovány. Učiňme maximum pro obnovu internetového rádia a zprovoznění internetové televize.

Odmítněme na sjezdu názor, že když se nám daří, je za tím nejužší vedení strany a za neúspěchy odpovídá členská základna a funkcionáři zdola.Připomeňme především, že KSČM přežila a udržela si volební sílupředevším díky nezdolnévůli a úsilí řadových členů, funkcionářů ZO a OV v celé republice, kteří dodnes tvoří základní strukturu strany. Neohroženě, a častokrát na hranici lidských sil,brání vše, co je spojeno s komunistickým přesvědčením a nadějí na lepší svět. Jsou to hrdinové naší doby a můžeme se o ně opřít při formování naší budoucnosti.

Zvolme na sjezdu takové vedení KSČM, které bude zárukou obrody, tak,aby KSČM koncipovala skutečně akční program, převzala politickou iniciativu a postavila se aktivně do čela opozice!

Ivan Hrůza