Společné prohlášení iniciované KS Řecka: „«Musíme se střetnout s vykořisťovatelským systémem, který plodí války, uprchlíky, migranty a bídu“

capitalism

Prozatím 35 komunistických a dělnických stran z celého světa vyjádřilo svůj souhlas iniciativě čtyř komunistických stran k vytvoření společného prohlášení a přijmutí jednotného stanoviska k problému uprchlíků, a to právě ve chvíli, kdy tisíce lidí trpí v důsledku imperialistických intervencí  v Sýrii, Iráku, Afganistánu, Libyi. Tisíce dalších se snaží vymanit z bezvýchodné situace, kterou vytváří v jejich zemích kapitalistický způsob výroby. Všichni tito uprchlíci odcházejí ze svých domovů s nadějí, že mohou najít lepší osud v zemích EU a to zvlášť v těch nejvyspělejších.

Komunistické strany zemí, které tvoří vstupní prostor do EU – KS Řecka a Turecka, a dvou zemí, kam uprchlíci míří – KS Dánka a Švédska vyzvaly ke společné iniciativě ostatní komunistické a dělnické strany na celém světě.

Toto prohlášení podepsalo k 15.3.2016 35 stran.

KS Řecka

 

Společné prohlášení

 

«Musíme se střetnout s vykořisťovatelským systémem, který plodí války, uprchlíky, migranty a bídu. Solidaritu všem uprchlíkům a běžencům!

Komunistické a dělnické strany, které jsme podepsaly tento dokument:

Odsuzujemeagresivitu imperialismu, intervence a války iniciované a realizované USA, NATO i EU, stejně jako všech jejich „spojenců“, jako jsou Turecko, Saudská Arábie, Katar. Zločinecká činnost těchto sil vytvořila milióny uprchlíků a migrantů. Ohromnou zodpovědnost nesou také všechny buržoazní vlády, které se po celá dlouhá léta těchto intervencí účastní ať již prostřednictvím svých armád nebo poskytováním nejrůznějších forem pomoci, aktivně šíří a reprodukují tyto intervence.

Odsuzujeme EUstejně jako všechny buržoazní vlády, které pokračují v politice policejně vojenského utlačování uprchlíků, kteří se snaží zachránit se před válkou, bídou a překupnickou mafií.

Vyzýváme k posílenítřídní jednoty a lidové solidarity s lidmi a národy, ježjsou obětmi imperialistických intervencí a kapitalistického vykořisťování.

Vyzýváme lidová hnutí, aby posílilasvůj zápas proti příčinám vyhánějícím milióny lidí ze svých domovů a zároveň, aby zůstala solidární s těmi, kteří jsou nuceni žít ve složitých nelidských podmínkách, a aby požadovala od svých vlád okamžitá opatření k tomu nutná k tomu, aby uprchlíci mohli být přijati v důstojných podmínkách a aby bylo opuštěno od všech represivních mechanismů EU včetně úmluvy „Dublin III“.

Komunistické a dělnické strany bojují proti snahám buržoazie a buržoazních vlád využívat a používat problém migrace a uprchlíků coby prostředku k omezení a likvidování práv pracujících a k dalšímu zintenzivňování vykořisťování uprchlíků, migrantů a celé dělnické třídy v zemích, kam uprchlíci míří.

Je v zájmu všech pracujících, abychom spojilisvé síly k zesílení našeho zápasu proti USA, NATO a EU, proti imperialistickým intervencím a válkám, proti každé snaze imperialistické manipulace s lidmi. Musíme se zorganizovat a střetnout se s vykořisťovatelským systémem, který rodí války, masy uprchlíků, běženců a bídu. Musí být vytvořeny takové podmínky, které dovolí jejich návrat do jejich vlasti, kde se stanou vlastními pány.

 1. KS Albánie
 2. Alžírská strana pro demokracii a socialismus (PADS)
 3. KS Austrálie
 4. Svaz komunistů Bulharska
 5. Německá KS
 6. Lidová pokroková strana Guajany
 7. KS v Dánsku
 8. KS Dánska
 9. KS Řecka
 10. KS Irska
 11. Strana dělníků Irska
 12. KS lidu Španělska
 13. KS Kanady
 14. AKEL
 15. KS dělníků Běloruska
 16. KS Malty
 17. KS Mexika
 18. Lidová socialistická strana Mexika
 19. KS Bangladéše
 20. KS Norska
 21. KS Ukrajiny
 22. KS Pákistánu
 23. Palestinská KS

24.Komunistická dělnická strana Ruska

 1. KSRF
 2. KSSS
 3. Nová KS Jugoslávie
 4. Strana komunistů Srbska
 5. KSS
 6. KS Švédska
 7. Syrská KS
 8. KS Tádžikistánu
 9. KS Turecka
 10. Filipinézská KS (PKP-1930)
 11. KS Finska