Opustil nás prof. PhDr. Alois Dvořák, DrSc.

dvorak

Dne 2. března 2016 zemřel ve věku 91 let univerzitní prof. PhDr. Alois Dvořák, DrSc.

Celý svůj život zasvětil marxisticko-leninské filozofii a komunistickému hnutí.

Po kontrarevolučním převratu v roce 1989 organizoval teoretické konference Václavkova Olomouc a napsal mnoho odborných článků věnovaných současné, jak vnitropolitické, tak mezinárodní situaci.

Byl zakladatel a předseda Klubu pokrokové inteligence při OV KSČM v Olomouci a zastánce myšlenky sociálně spravedlivé společnosti, společenského pokroku.

Čest jeho památce!