Z jednání MLOKu

mlok_01

Plenární zasedání Marxisticko-leninského odborného klubu se konalo v sobotu 23. ledna 2016.

Jednání MLOKu zahájil předseda V. Čermák, kterýúčastníky seznámil s činností klubuod posledního plenárního zasedání.Konstatoval, že na probíhajících VČS a OK byly materiály připravené vedením klubu hodnoceny pozitivně, ale nikoli v diskusi dostatečně využívány!

První část jednání byla pak soustředěna na vnitrostranické otázky před IX. sjezdem KSČM. Obsáhle a detailně informoval přítomné soudruh J. Bulka. Jeho vystoupení bylo všemi přijato velmi kladně.

Druhá část byla věnována imigraci s cílem posoudit současný stav této problematiky. Úvodní slovo měl soudruh Z. Košťál.Diskuse byla bohatá a rozmanitá. Velmi zajímavé a fundované bylo vystoupení soudružky Věry Klontza-Jaklové. Tímto tématem se MLOK bude nadále zabývat a svá stanoviska prezentovat jak v rámci KSČM, tak veřejně.

Současně byly projednány otázky další činnosti a zaměření MLOKu.

(pj)