Terorismus – nástroj imperialismu

aaa

Teroristy verbuje, instruuje a využívá imperialismus k dělení sfér vlivu, oslabování konkurence, ovládání trhů, vytváření podmínek pro realizaci vlastních politických a ekonomických záměrů, včetně vnitřní politiky, když potřebuje sjednotit národ proti tak zvané vnější hrozbě a takzvaně „odložit“ řešení sociálních třídních rozporů na neurčitou dobu. Je možné při tom připomenout samotného Usámu bin Ládina, vycvičeného CIA.

Nyní USA, jako největší imperialistický, stát nejhlasitěji vyzývají k válce proti mezinárodnímu terorismu. Přitom jsou právě ony, více než kterýkoli jiný stát, zainteresovány ve vyvolávání válečných konfliktů a vytváření chaosu jak na Blízkém a Středním východě, tak i v Evropě, zejména na Ukrajině a v Pobaltí, které využívají k oslabení ruského imperialismu.

USA na oslabení ekonomických vztahů mezi svými konkurenty, jakými jsou Rusko a Evropa, nesmírně vydělávají. USA a EU jsou společně zainteresovány na narušení vztahů Ruska s Ukrajinou a oslabení ruského imperialismu.

V chaosu, který nastolily USA společně s Izraelem na Blízkém a Středním východě, prosazují zájmy svých největších energetických korporací, plánují uškrcení a záměnu vlády v Sýrii, která realizuje nezávislou politiku a těší se zasloužené úctě v arabském světě.

Imperialismem vypěstovaný islámský terorismus se nyní vzpírá kontrole a projevuje se tragediemi v zemích jeho stvořitelů.

Buržoazní vlády si v těchto případech vzájemně pokrytecky vyjadřují svou soustrast a svou lítost nad stovkami obětí masakrů, přitom však nelitují tisíců obětí v zemích, ve kterých vyvolaly válečné konflikty.

Podle oficiálních údajů řecké vlády utonulo letos přes tři tisíce běženců, včetně žen a dětí.

Na území postsovětských států, včetně Ruska zahynuly statisíce lidí: přes 100 tisíc v Tádžikistánu, přes 100 tisíc v Čečensku, tisíce v Podněstří, Abcházii a Jižní Osetii, desetitisíce na Ukrajině a v Donbasu.

K těmto číslům je potřeba přičíst desítky milionů obětí, ke kterým došlo za 25 let imperialistické vlády, při které úmrtnost převyšuje porodnost a počet sebevražd, hlavně dětí a mladistvých, ve kterých Rusko zaujímá jedno z čelních míst ve světě.

Všechny tyto oběti kapitalismu, všechny jeho zrůdnosti, které jsou celému světu viditelné na první pohled, opakovaně potvrzují dějinnou vyčerpanost této společensko-ekonomické formace.

Mnozí lidé to chápou, ale komunisté musí dělat všechno možné proto, aby jich bylo co nejvíce, aby buržoazní vlády nemohly klamat a zastrašovat široké lidové masy terorismem, který mu tvrdí, že má původ v nacionálních nebo náboženských rozporech.

Nejen pro vítězství nad terorismem, ale hlavně pro svůj vlastní rozvoj a budoucnost, nemá lidstvo jinou volbu než cestu k socialismu. Boj s terorismem, pokud není svázán s bojem za socialismus, bude málo efektivní, v podstatě se bude jednat o povrchní akce proti jeho vnějším projevům a často akce, které jsou pouze předstírané, protože imperialismus pod kamufláží boje s terorismem, který sám zorganizoval, ukrývá svoje skutečné černé záměry.

Ať žije socialismus!