Prohlášení politické rady ÚV Ruské komunistické dělnické strany (RKDS – KSSS) k terorismu

lenin-1

Prohlášení politické rady ÚV Ruské komunistické dělnické strany (RKDS – KSSS) k terorismu

 Kapitalismus miluje hlasité projevy. Zvlášť hlasitě hovoří o své lásce k lidským právům, společenském blahobytu, humanismu, svobodě a demokracii.

Dnes ruský kapitalismus, prostřednictvím svých masmédií a orgánů státní moci přímo řve o svém boji s terorismem. Má na mysli bojovou činnost ruských letců v Sýrii a vyhledávání teroristů, kteří nechali vybuchnout ruský dopravní letoun Airbus A-321 nad Sinají.

Prezident Putin slíbil potrestat teroristy, ať jsou v kterémkoli místě na světě, slovy: „Boj musí být tak mohutný, aby zločinci pochopili, že trest je nevyhnutelný.“

Kapitalismus hovoří hlasitě, ale má krátkou paměť. Nerad vzpomíná a odpovídá na otázky, proč nesplnil to, co sliboval.

Všechna hlasitá slova jsme již slyšeli po smrti dětí v Beslanu, po tragédiích v divadle Na Tagance, v Buďonnovce a Kizljaru, po atentátech na obytné domy v Moskvě, v moskevském metru a jinde.

Slyšeli jsme vyloženě brutální požadavky, jako topit teroristy v latríně. (V Rusku je velmi rozšířená praxe topení, když se spěchá s likvidací lidí, prohlášených za teroristy. Režim se je nesnaží zatknout živé, aby nemohli být souzení a nedošlo tak ke zjištění, kdo si teroristický čin objednal. Zřejmě to vládní orgány dobře vědí a my to vědět nesmíme.)

Co tedy zcela nového jsme uslyšeli dnes? Snad jenom to, že vláda zaplatí 50 milionů USD tomu, kdo přivede na stopu teroristů, kteří provedli atentát na Airbus A – 321.

Dříve se takové sumy nikdy nevyplácely. Ani jsme ostatně nemohli nic jiného čekat, protože kapitalismus je právě ten systém, který rodí terorismus.

ÚV RKDS je pověřen prohlásit, že terorismus je produktem sociálně ekonomické politiky kapitalismu, produktem do nebe volající nerovnosti, materiálního i duševního útlaku, který vytváří kapitalismus, zejména v epoše imperialismu, a to jak uvnitř jednotlivých zemí, tak i ve vztazích k jiným zemím a národům.

Ke snadnějšímu ovládání společenského vědomí kapitalismus potlačuje vědecký světový názor a nahrazuje ho náboženskými bludy.

V SSSR terorismus jako společenský jev neexistoval. Za socialismu neměl terorismus živnou půdu. S příchodem kapitalismu nastoupily války, masakry tisíců obětí v Baku, Sumgaitu, Karabachu, Podněstří, Tádžikistánu, Abcházii, Čečensku, Jižní Osetii a dnes v Donbasu. 

Lidé se nás ptají, co znamená islámský terorismus, válka v Sýrii a atentát na ruský Airbus v Egyptě. My komunisté odpovídáme, že zejména po rozbití SSSR a dočasné porážce socialismu ve Východní Evropě se imperialismus začal chovat mnohem agresivněji, drzeji, cyničtěji: Afghánistán, Jugoslávie, Irák, Libye a nyní Sýrie jsou zákonité výsledky agresivní politiky imperialismu, který hledá východisko z krize v boji se svými konkurenty.

Terorismus – nástroj imperialismu

Teroristy verbuje, instruuje a využívá imperialismus k dělení sfér vlivu, oslabování konkurence, ovládání trhů, vytváření podmínek pro realizaci vlastních politických a ekonomických záměrů, včetně vnitřní politiky, když potřebuje sjednotit národ proti tak zvané vnější hrozbě a takzvaně „odložit“ řešení sociálních třídních rozporů na neurčitou dobu. Je možné při tom připomenout samotného Usámu bin Ládina, vycvičeného CIA.

Nyní USA, jako největší imperialistický, stát nejhlasitěji vyzývají k válce proti mezinárodnímu terorismu. Přitom jsou právě ony, více než kterýkoli jiný stát, zainteresovány ve vyvolávání válečných konfliktů a vytváření chaosu jak na Blízkém a Středním východě, tak i v Evropě, zejména na Ukrajině a v Pobaltí, které využívají k oslabení ruského imperialismu.

USA na oslabení ekonomických vztahů mezi svými konkurenty, jakými jsou Rusko a Evropa, nesmírně vydělávají. USA a EU jsou společně zainteresovány na narušení vztahů Ruska s Ukrajinou a oslabení ruského imperialismu.

V chaosu, který nastolily USA společně s Izraelem na Blízkém a Středním východě, prosazují zájmy svých největších energetických korporací, plánují uškrcení a záměnu vlády v Sýrii, která realizuje nezávislou politiku a těší se zasloužené úctě v arabském světě.

Imperialismem vypěstovaný islámský terorismus se nyní vzpírá kontrole a projevuje se tragediemi v zemích jeho stvořitelů.

Buržoazní vlády si v těchto případech vzájemně pokrytecky vyjadřují svou soustrast a svou lítost nad stovkami obětí masakrů, přitom však nelitují tisíců obětí v zemích, ve kterých vyvolaly válečné konflikty.

Podle oficiálních údajů řecké vlády utonulo letos přes tři tisíce běženců, včetně žen a dětí.

Na území postsovětských států, včetně Ruska zahynuly statisíce lidí: přes 100 tisíc v Tádžikistánu, přes 100 tisíc v Čečensku, tisíce v Podněstří, Abcházii a Jižní Osetii, desetitisíce na Ukrajině a v Donbasu.

K těmto číslům je potřeba přičíst desítky milionů obětí, ke kterým došlo za 25 let imperialistické vlády, při které úmrtnost převyšuje porodnost a počet sebevražd, hlavně dětí a mladistvých, ve kterých Rusko zaujímá jedno z čelních míst ve světě.

Všechny tyto oběti kapitalismu, všechny jeho zrůdnosti, které jsou celému světu viditelné na první pohled, opakovaně potvrzují dějinnou vyčerpanost této společensko-ekonomické formace.

Mnozí lidé to chápou, ale komunisté musí dělat všechno možné proto, aby jich bylo co nejvíce, aby buržoazní vlády nemohly klamat a zastrašovat široké lidové masy terorismem, který mu tvrdí, že má původ v nacionálních nebo náboženských rozporech.

Nejen pro vítězství nad terorismem, ale hlavně pro svůj vlastní rozvoj a budoucnost, nemá lidstvo jinou volbu než cestu k socialismu. Boj s terorismem, pokud není svázán s bojem za socialismus, bude málo efektivní, v podstatě se bude jednat o povrchní akce proti jeho vnějším projevům a často akce, které jsou pouze předstírané, protože imperialismus pod kamufláží boje s terorismem, který sám zorganizoval, ukrývá svoje skutečné černé záměry.

Ať žije socialismus!