Demokracie

1901964_1426767834233723_142853158_n

Demokracie

Demokracie je všeobecně označována jako vláda lidu.Je tomu tak ve skutečnosti?Nebo je to jinak?

Ve státě jsou občané rozděleni na skupinu bohatých a skupinu nemajetných neboli jsou rozděleni na třídy.Kdo všakmá bohatství, má i moc.Tvoří a vydává zákony obhajující jejich vládnutí.Tyto jsou ve státě vydávány ve prospěch bohatých a v neprospěch chudých.

Co je to za demokracii v našem státě:

Kdyžsoučasný režim je od převratu v roce 1989 založen na podvodu a lži? Velká lež o smrti studenta Šmída byla ihned záměrně zveřejňována ve sdělovacích prostředcích panem Kocábem a dalšími,aby vehnala lidi na náměstí?

Když bývalá hlava státu, prezident Havel,bezostyšnělhal celému národu, že se nemusí ničeho bát. Přestože prý komunisté budou občany strašit nezaměstnaností, „není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet lettvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovitkapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte … Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce …“ Takže k obnově kapitalismu u nás nedošlo? A my se máme lépe, když dnes žije milion lidí na hranici či pod hranicí životního minima, dalších 1,5 milionu to čeká a nezaměstnanost kolísámezi 500- 800 tisíci obyvateli?

Když je 100 000 žebráků a bezdomovců(v minulém režimu neznámý pojem) a mnozí z nich spí v kanálech jako zvěř?

Kde majetná menšina diktuje těm,kteří moc nemají a kde rozdíly v platech dosahují stonásobku 100 000 až 500 000Kč měsíčně?Kdy vláda přidává úředníkům, kteří mají až 100 000 platy,protože jim byly vypočítány špatně a důchodcům na tento rok přidají 40 Kč? Kdy o vstupu do NATO bylo rozhodnuto bez souhlasu lidu, bez referenda a ihned jsme byli spoluúčastníky války proti spřátelenému státu Jugoslávie, když je v Ústavě uvedeno, že lid je zdrojem moci?Kdy vláda posílá vojáky na pomoc při okupaci státu, když agrese proti němu byla bez souhlasu OSN?

Kde povolí i Nejvyšší soud působení organizace Landsmanschaftu, která působí proti zájmům našeho státu.Kdy odsun Němců z našeho pohraničí označují za bezpráví, i když se vzdali čs. občanství a přáli si jít do své vlasti-Německa, což jim bylo splněno.Přitomse podíleli na perzekuci našeho obyvatelstva v době okupace.

Kdy historii hodnotí až od roku 1945, jako by neexistovala kauzalita.Našeho druhého prezidenta Dr. E. Beneše označují za zločince.Kdy přitom někteří naši vládní činitelé s nimi spolupracují a obhajují je.Účastní se jejich sjezdů a tím porušují přísahu, kterou složili při ustavení do funkcí, že budou hájit zájmy českého státu.

Kdy mafiáni okrádají republiku a než dojde k případnému soudu, tak je to promlčeno a nekradený majetek není vrácen.Kdy nemajetní nemají dostatečnou právní ochranu a nemohou si dovolit drahé advokáty.Kdy zbohatlík nemusí dokládat, jak přišel k nakradenému majetku a jak tento miliardový majetek získal, protože za 25 let nebyl schválen zákon proti korupci, lichvě, lumpárnám, únikům daní, praní špinavých peněz apod.

Kdy komunista, když řekne pravdu, je zesměšňován, zlehčováno jeho vystoupení, případně je mu vyhrožováno nebo podáno trestní oznámení (Semelová, Ransdorf, Grebeníček a jiní). Naopak, když antikomunista křivě obviňuje, lže,spáchá přestupek nebo trestný čin, je to zamlčováno, nebo přecházeno.

Kdy, kdo má většinu v rozhodujících orgánech, tak si dělá, co chce a zákony vytváří na ochranu svého majetku a postavení.Kdy poslanci místo věcného jednání se hádají, osobně napadají, jen aby se zviditelnili jako např. pan Kalousek, který kritizuje vše, co sám nenavrhl a na obrazovce je stále.

Kdy vydání mnohamiliardového majetku knížeti Schwarzenbergovi bylo umožněno podle zákona cizího státu (Rakouska), protože podle našeho práva vydán být nemohl.Obdobné je to i s dalšími potomky dříve knížecích rodů.

Kdy církvi je předáván majetek, který jí nikdy nepatřil, byl jí státem svěřen jen do užívání.Přitom jí byl majetek už jednou vydán, a to v 90. letech a kardinál Tomášek prohlásil, že církev již žádný majetek nebude vyžadovat.Noví představitelé nyní požadují vydat věci a předměty nesmírné historické a umělecké hodnoty problematickým rozhodnutím některých soudů, kdy stát musí doložit, co jim patří a ne církev jako nabyvatel.U občanů je to naopak.O výši restituce ani nelze hovořit.

Náhrada za hodnotu vydávaného majetku církvi je 5x vyšší, než pro občana.Např. občanovi je pozemek o 1 ha stanoven na 7,50 Kč a církvi 44,50 Kč, 1 ha lesa církvi v hodnotě 27,70 Kč a občanu za 10 Kč.

To svědčí o tom, že se církev od dob Jana Husa nezměnila.Zavraždila ho upálením jako mnoho dalších a dodnes se národu neomluvila. Lze připomenout čarodějnické procesy a unás známého pátera Koniáše.U církve je Jan Hus dodnes kacíř a u národa národní hrdina, vlastenec a opravdový katolík.

To, co se u nás děje, přece není demokracie, rovnoprávnost ani svoboda.Společnost, kde existuje nesmiřitelný rozpor mezi prací a kapitálem, kde se prohlubuje rozpor mezi bohatými a nemajetnými, kde vládnou peníze, o skutečné svobodě a demokracii nelze hovořit.Jde jen o honbu za maximálním ziskem.Vládnoucí třída již dávno demokracii zavrhla a odhodila, protože jí dnes již překáží.

Ladislav Svitáček